Bốc thăm online

Mời bạn nhập danh sách và xáo trộn thẻ để bốc thăm. Mỗi kết quả nằm trên 1 dòng.

Đang xáo thẻ ...
Loadding

Ứng dụng trực tuyến này có thể tạo nhiều tên thành thẻ hoặc tờ giấy, sau đó để mọi người chọn ngẫu nhiên. Đây là một cách khác để chọn ngẫu nhiên người, nhiệm vụ, quyết định hoặc giải thưởng.

0.56078 sec| 1855.117 kb