Kalkulahin ang Body Fat online - Kalkulahin ang porsyento ng taba ng katawan

Ang isa sa mga pinakamahusay na paraan upang matantya ang nilalaman ng taba sa katawan ng isang tao ay binuo ng US Navy at kinakalkula nito ang dami ng taba sa katawan nang may mahusay na katumpakan. Tinutukoy ang parameter na ito para sa lahat ng naglilingkod na miyembro ng United States Navy dahil dapat nilang matugunan ang ilang partikular na body fat percentage (%BF) na pamantayan bilang kondisyon ng serbisyo.militar.

Impormasyon sa pagkalkula ng taba ng katawan

Edad Taon
kasarian
taas cm
Ang circumference ng leeg cm
Sukat ng baywang cm
Ang circumference ng balakang cm
Ang taba ng katawan mo
%
0.37082 sec| 838.086 kb